Producten - Werkplaatsmontage

Voor diverse aannemers die zelf beschikken over eigen bekistingen zijn we in staat om voor deze opdrachtgevers. De diverse bekistingen in onze werkplaats te prefabriceren. Dit kan zijn door een gebrek aan tijd. Doordat we ervaringen hebben met de meest gangbare systemen kunnen we voor elk project en met elk type bekisting uit de voeten. Dit kan zowel een heel projectgebonden bekisting zijn. Maar ook bijvoorbeeld aanpassing op bestaande elementen of het aanpassen van paneelbekisting d.m.v. vulkisten.