Producten - Complexe betonvormen

Wij vervaardigen ook slibgoten voor bij een nabezinktank bij een RWZI (RioolWaterZuiveringsInstallatie). Hiervoor kan als alternatief een stalen kist worden gebruikt, alhoewel deze situatie meestal slechts een keer voorkomt. Daarom kan er vanuit financieel oogpunt worden gekozen voor een goedkoper alternatief: een houten bekisting.

Per betonvorm kunnen we kijken welke bekisting het best kan worden gebruikt voor de specifieke vormen. Dit kan verschillen door de inzet en het hergebruik van de bekisting. Hiervoor kunnen we kijken welk systeem het best kan worden toegepast. Een voordeel hiervan is dat de klant zelf kan kiezen wat deze wil en welk prijskaartje eraan komt te hangen. We zijn wel gespecialiseerd in traditioneel maar we hebben ook de ervaring om met diverse andere bekistingssytemen toe te passen.

Slipkegel